Om fysioterapi

Fysioterapeuten har inngående kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap og en erkjennelse av at det er mange ulike faktorer som er med på å opprettholde helse, og som bidrar til funksjonsnedsettelse, smerte og sykdom.

Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige plager forstås derfor i lys av hendelser og opplevelser gjennom livsløpet, nåværende situasjon og sosiale og kulturelle forhold. Denne forståelsen danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

BB2R3305-1

Har du behov for behandling?

Kontakt en av våre fysioterapeuter i dag!

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert. For å skape en varig endring – er bevegelse og fysisk aktivitet viktige begreper i forhold til å skape en best mulig funksjon/ livskvalitet hos den enkelte.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Med trygderefusjon har pasientene rett til å opparbeide seg frikort etter egenandelstak 2. Frikort kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Manuellterapi

Fysioterapeuter med mastergrad fra Universitetet og som har utvidet ekspertise innen muskel- og skjelettlidelser. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

De kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialisthelsetjenesten, samt sykmelde pasienter inntil 3 mnd.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Med trygderefusjon har pasientene rett til å opparbeide seg frikort etter egenandelstak 2. Frikort kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Ønsker du å lese mer om manuellterapi? Trykk her

Ulike behandlingsformer

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.

Følelser leves i kroppen. Følelser kan være vanskelig… vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. Følelser kan også være kilde til vitalitet og livskraft.

Behandlingen er aktuell for:

 • Barn, ungdom og voksne
 • Deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett
 • Deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander
 • Deg med plager relatert til pust
 • Deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer
 • Deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse
 • Deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende

Hvordan begynner behandlingen?

Behandlingen begynner med en kroppsundersøkelse. Her undersøker fysioterapeuten kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster. Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp blir også kartlagt.

Du kan få spørsmål om blant annet søvn og fordøyelse, og samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse.

Du må være motivert for å starte opp behandlingen.

Hva kan skje i behandlingen?

Det er viktig at det etableres en trygg og tillitsfull relasjon mellom deg og fysioterapeuten.

Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

Hva kan oppnås i behandlingen?

 • Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen
 • Økt mestring og reduksjon av smerter
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Trykkbølgebehandling

En effektiv behandling av kroniske senelidelser. Plantar fasciitis (smerter under fot/hæl), akillessmerter, musearm/tennisalbue, kalkskulder eller jumpers behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk.

Trykkbølgebehandling (ESWT) har vist seg meget effektiv til å bryte ned skadet vev og kalkpåleiringer som forårsaker kroniske senelidelser.

Behandlingen oppleves som en rekke små, høyfrekvente slag mot huden som trenger inn i vevet. En behandling kan bestå av hele 2500-3500 slag/trykkbølger. Den varer i noen få minutter og må gjentas 3-5 ganger med ca. en uke mellom hver gang.

En kronisk lidelse er en skade som kroppens naturlige helingsmekanismer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger ned og inn i det skadete vevet, og kroppen reagerer på dette med å øke blodsirkulasjonen og stoffskiftet rundt skadeområdet. Dette stimulerer kroppens egen evne til å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

Ønsker du å lese mer? Trykk her

IMS - Nålebehandling

IMS – IntraMuskulær Stimulering

IMS involverer bruk av akupunkturnåler spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet pga. stress. Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.

IMS behandlingen får muskelen til å «gripe» nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta. Behandlingen kan kombineres med strømstimulering.

Effekten av IMS bygger seg gradvis opp. Nåling stimulerer en viss mengde tilheling, og smertene kan forsvinne. Flere pasienter som har fått IMS – behandling har opplevd å være smertefrie over lang tid.

Ønsker du å lese mer? Trykk her

Cyriax - Klinisk Ortopedisk Medisin

Ortopedisk medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser, basert på den engelske ortopeden James Cyriax’ banebrytende arbeid. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskningog viten.

«Klinisk ortopedisk medisin» må ikke forveksles med ortopedisk kirurgi, som er en legespesialitet og primært behandler ben- og leddskader med operative metoder (f. eks. behandling av brudd, kikkhullsundersøkelse av ledd eller innsetting av leddproteser).

Utdanningen i ortopedisk medisin er åpen for både leger og fysioterapeuter. Den organiseres av nasjonale og internasjonale organisasjoner tilknyttet OMI (Orthopedic Medicine International).

For best mulig å kunne hjelpe pasientene anser vi det som avgjørende at leger og fysioterapeuter har en felles faglig basis. Både undersøkelse, diagnosestilling og behandling skjer i tett samarbeid mellom lege og fysioterapeut.

Ønsker du å lese mer? Trykk her

Laser

Medisinsk laser er en risikofri og smertefri metode for å behandle smertetilstander i muskler, sener og ledd. Laser apparatet sender ut et laserlys med en bestemt bølgelengde. Medisinsk laser stimulerer aktiviteten i cellene til å lege seg selv. Laser terapi akselererer den naturlige helingsprosessen. Laser brukes som oftest som et hjelpemiddel i kombinasjon med trening.

Våre fysioterapeuter

BB2R3468-1

Jonas Bjorland

Fysioterapeut med refusjonsavtale, trykkbølgebehandling.

E-post: jonas@sandslifysioterapi.no

BB2R3491-1

Eva Fiskum

Fysioterapeut med refusjonsavtale.

E-post: eva@sandslifysioterapi.no

BB2R3419-1

Kjetil Sanden

Fysioterapeut med refusjonsavtale, manuellterapeut, akupunktør/IMS, Cyriax advanced.

E-post: kjetil@sandslifysioterapi.no

BB2R3498-1

Kristin Fiskum

Fysioterapeut med refusjonsavtale.

E-post: kristin@sandslifysioterapi.no

BB2R3486-1

Siri Sørland

Psykomotorisk fysioterapeut med refusjonsavtale.

E-post: siri@sandslifysioterapi.no

BB2R3473-1

Vidar Van Gool

Fysioterapeut med refusjonsavtale.

E-post: vidar@sandslifysioterapi.no

BB2R3483-1

Hanne Kolle Varden

Fysioterapeut med refusjonsavtale.

E-post: hanne@sandslifysioterapi.no