Om kiropraktikk

Kiropraktoren har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser, og er ekspert på rygg og nakkerelaterte smerter. Den 5-årige utdannelsen gir kiropraktoren en høy faglig kompetanse og som primærkontakt har kiropraktoren en sentral rolle i det norske helsevesenet.

Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning.

Kiropraktoren kan

 • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
 • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterpi eller billeddiagnostikk
 • sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Les mer...

Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle billeddiagnostiske undersøkelser. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning.

Før kiropraktoren starter behandlingen, vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Det er derfor viktig at du som pasient forklarer deg på en så presis og utfyllende måte som mulig om hva som er i veien. Sykehistorien nedtegnes i din journal som føres og oppbevares i henhold til taushetsplikten. Skulle du ønske det har du alltid krav på innsyn i din egen journal.

Kiropraktoren vil gjennom sykehistorien danne seg et helhetlig bilde om din situasjon, og ut i fra det velge de nødvendige kliniske undersøkelsene, behandlingsformen og ved behov rekvirere til mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Ved mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

Sykehistorien leder til en klinisk undersøkelse av kroppen din hvor kiropraktoren vil forsøke å finne en biologisk sammenheng mellom dine plager og informasjonen du ga innledningsvis.

Undersøkelsen starter som regel med at kiropraktoren inspiserer kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Dette gjør kiropraktoren for å kartlegge funksjonen i ditt muskel- og skjelettsystem og for å identifisere mulige årsaker til dine symptomer.

Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i ulike deler av kroppen din som senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Det er viktig at du som pasient sier fra så nøyaktig som mulig hvor smerten sitter og når den inntreffer. Dette gir kiropraktoren din et presist grunnlag for å anslå hvor smertene kommer fra.

Ofte vil kiropraktoren supplere undersøkelsen med ortopediske tester. Disse kan blant annet innebefatte passive og aktive bevegelser for å finne ut hva som utløser smertene. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerveskade.

Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

...Skjul tekst

BB2R3667-1
Kiropraktor

Nils Meier

E-post: nils@sandslifysioterapi.no

Telefon 08.00-16.00: 4000 5202
Telefon kveld/helg: 458 85 491 (kontakt helst via sms)

Hva behandler en kiropraktor

Kiropraktorer diagnostiserer og behandler muske- og skjelettlidelser, inkludert:

 • Smerter i korsrygg, nakke og midtrykk (mellom skulderbladene)
 • Smerter i skulder, albue og håndledd
 • Smerter i bekken, hofte, kne, ankel og fot
 • Skiveprolaps
 • Hodepine (med årsak i muskler og ledd)
 • Kjeveleddsmerter (TMD)
 • Svimmelhet (med årsak i muskler og ledd)
 • Idrettsskader
 • Revmatisk sykdom (ikke-medikamentell)

Klikk på ikonene til høyre for å lese mer.

rygg

Ryggsmerter

hodepine

Hodepine

nakke

Nakkesmerter

bekken

Bekkensmerter

svimmel

Svimmelhet

andre

Andre smerter

Behandlingsmetoder

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Den manuelle behandlingen kan inkludere manipulasjonsbehandling/leddjustering, traksjon, nålebehandling, bløtvevsbehandling og mobilisering.

Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å leve med smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, eller ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.

Nålebehandling

IMS involverer bruk av akupunkturnåler spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet pga. stress. Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.

IMS behandlingen får muskelen til å «gripe» nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta. Behandlingen kan kombineres med strømstimulering.

Effekten av IMS bygger seg gradvis opp. Nåling stimulerer en viss mengde tilheling, og smertene kan forsvinne. Flere pasienter som har fått IMS – behandling har opplevd å være smertefrie over lang tid.

Ønsker du å lese mer? Trykk her

Øvelser

Som en viktig del av behandlingen, får pasienten ved behov øvelser. Å aktivere og å styrke spesifikke muskelgrupper kan både hjelpe med skader, og forebygger at nye skader oppstår. Gjennom undersøkelsen og behandlingen finner kiropraktoren øvelser som er skreddersydd til ditt problemområde.

Om Kiropraktor Nils Meier

Nils har en mastergrad i Kiropraktikk fra Palmer College of Chiropractic i USA. Gjennom sin tid i USA deltok han på flere idrettsarrangement som Kiropraktor, og har utviklet en spesiell interesse for det. Selv har han en bakgrunn som svømmer, og det var da han ble skadet at han fikk god hjelp av kiropraktor. Nå ønsker Nils å hjelpe alle som sliter med skader eller har andre problemer, og har som mål å få kroppen din til å fungere optimalt igjen!